Trung tâm VHNT tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ nhất (Cập nhật: 09/08/2019)

Ngày 8/8, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022.

            Sau khi hợp nhất, Trung tâm VHNT có tổng số 41 đoàn viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 7 đồng chí là đảng viên, chiếm 17%. Đại hội chi đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm đánh giá hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019( thời kỳ chưa sáp nhập) và phương hướng tiếp theo.

            Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động của tuổi trẻ chi đoàn Trung tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực và những bước phát triển mới. Các hoạt động của chi đoàn đã góp phần không nhỏ cùng Ban chỉ ủy Chi bộ, Ban giám đốc Trung tâm và các phòng, đoàn, đội của Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được thực hiện hiệu quả. Đội ngũ cán bộ đoàn trưởng thành cả về trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng. Các đoàn viên trong chi đoàn luôn đề cao vai trò của tuổi trẻ, nâng cao ý thức tự rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác, đáp ứng nhu cầu của công việc được giao.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chi đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc thực hiện một số công việc của Đoàn cấp trên chỉ đạo còn chậm, chưa kịp thời nên hiệu quả chưa cao; việc xây dựng kế hoạch chưa đưa ra các chương trình hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu của đoàn viên; việc duy trì sinh hoạt chi đoàn hàng tháng chưa đảm bảo...

            Để công tác đoàn hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, chi đoàn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, nắm bắt nhu cầu của đoàn viên để có những hoạt động phù hợp; phối hợp với công đoàn và các chi đoàn bạn đưa ra các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo ra cuộc sinh hoạt sôi nổi, mang hiệu quả cao trong công việc và hoạt động đoàn; đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Đoàn cấp trên và công đoàn trong quá trình tổ chức các hoạt động của chi đoàn; thường xuyên tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo để tạo sự quan tâm, ủng hộ về tinh thần, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức hoạt động của chi đoàn.

            Đồng chí Phạm Đăng Vích, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm VHNT đã ghi nhận những thành tích và sự tiến bộ của tuổi trẻ Trung tâm, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành tốt của nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn cần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, trong đó cần nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị và tinh thần tiên phong gương mẫu. Ban chấp hành chi đoàn cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đặc biệt chú trọng đến chương trình "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" để thực hiện mục tiêu lớn xuyên suốt cả nhiệm kỳ như chủ đề mà Đại hội đã lựa chọn.

            Thông qua Đại hội cũng đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2019-2022 và làm lễ trưởng thành đoàn cho 07 đồng chí.


Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh ra mắt tại Đại hội


 07 đồng chí nhận chứng nhận trưởng thành đoàn 

P.V 

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0