65 năm thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Cập nhật: 26/07/2013)

Ngày 25/7, lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các đại biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội đã đến dự và chúc mừng giới văn nghệ sỹ nước nhà...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam bức trướng của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng toàn thể giới văn nghệ sỹ nước nhà nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (25/7/1948-25/7/2013).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đất nước đang đứng trước những vận hội và thách thức mới; Đảng, Nhà nước mong rằng giới văn nghệ sỹ Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, giá trị chân thiện mỹ, vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh để sáng tạo nên những tác phẩm hay, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, xã hội và thời đại.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, nhất là Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật làm tốt hơn nữa công tác tập hợp những người hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo tồn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước mắt, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục triển khai các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sáng tác về đề tài lịch sử cách mạng và kháng chiến (1930-1945), đề tài hiện đại, đương đại về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

65 năm xây dựng và phát triển, giới văn nghệ sỹ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, có những đóng góp xứng đáng vào các cuộc trường kỳ kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hội nghị Văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 23-25/7/1948, tại làng Dộc Phát, Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ - có tầm vóc như là kỳ Đại hội đầu tiên của tổ chức văn nghệ cách mạng Việt Nam với sứ mệnh tập hợp giới văn nghệ sỹ thuộc mọi thế hệ, tầng lớp, các dân tộc ở các vùng miền trong cả nước Việt Nam độc lập, nhằm đoàn kết cùng toàn dân góp phần thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, bảo vệ, dựng xây chế độ mới.

65 năm qua, Hội Văn nghệ Việt Nam đã 3 lần đổi tên để phù hợp với sự lớn mạnh về đội ngũ, trưởng thành về tổ chức qua các thời kỳ. Từ 1995, Hội chính thức mang tên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp quý báu của văn nghệ sỹ, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú cho gần 2.200 văn nghệ sỹ tiêu biểu. Hơn 620 văn nghệ sỹ được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất./.

(Nguồn Vietnam+)
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0