Hoàn thiện Đề án “đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành TDTT” (Cập nhật: 08/08/2011)

Ngày 3-8, Ban soạn thảo Đề án “đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành TDTT đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế” đã tổ chức buổi làm việc nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề án.

Vấn đề nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành TDTT được coi là nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến  năm 2020, trong bối cảnh Thể thao VN từng bước hội nhập với châu lục và quốc tế. Cũng chính vì vậy, Đề án “đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành TDTT” được coi là đề án có tầm quan trọng chiến lược, cần được xây dựng một cách chi tiết, hợp lý và khoa học.

Tại buổi làm việc, đa số các ý kiến đều nhất trí với dự thảo Đề án. Về cơ bản, Đề án đã được xây dựng công phu, có cơ sở khoa học, đảm bảo các yêu cầu về hình thức cũng như nội dung văn bản với kết cấu hợp lý, logic. Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp cho rằng Ban soạn thảo cần phải tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ một số vấn đề về của Đề án như: thực trạng trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ ngành TDTT từ đó xác định đối tượng đào tạo, phân chia các nhóm giải pháp thực hiện...

Sắp tới, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Đề án từ đó sớm đi vào triển khai.
(Nguồn cinet.gov.vn)
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0