Ninh Giang: Nhắc nhở 10 làng, khu dân cư văn hóa còn hạn chế, yếu kém. (Cập nhật: 21/11/2013)

Các làng, KDC bị nhắc nhở do còn để xảy ra tình trạng người sinh con thứ 3, thôn và dòng họ chưa xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài, có người nghiện ma túy...

Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ninh Giang vừa nhắc nhở lần 1 đối với 4 làng văn hóa, khu dân cư (KDC) văn hóa: Giâm Me, Vé (xã Đồng Tâm), Tam Tương (xã Hồng Thái), KDC số 5 (thị trấn Ninh Giang); nhắc nhở lần 2 đối với 6 làng, KDC văn hóa chưa khắc phục kịp thời những yếu kém mà huyện đã nhắc nhở năm 2012: KDC số 1, KDC số 3 (thị trấn Ninh Giang) và các làng  Ngọc Hòa (xã Vĩnh Hòa), Mai Xá (xã Hiệp Lực), Đồng Bình (xã Ninh Hải), An Cư (xã Nghĩa An).

Các làng, KDC bị nhắc nhở do còn để xảy ra tình trạng người sinh con thứ 3, thôn và dòng họ chưa xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài, có người nghiện ma túy, cơ sở, vật chất trang thiết bị của nhà văn hóa còn hạn chế, chưa đúng quy định... Những làng, KDC bị nhắc nhở lần 2, nếu trong lần kiểm tra sau không khắc phục được hạn chế, yếu kém sẽ bị xóa danh hiệu, thu hồi Bằng.

P.V

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0