Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục bản quyền tác giả (Cập nhật: 25/08/2011)

(Cinet) – Văn phòng Bộ VHTTDL vừa có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn về Đề án chung tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả liên quan.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Cục bản quyền tác giả báo cáo về tình hình xây dựng Đề án theo Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 2860/VPVP-KGVX ngày 06/5/2011 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải có quan hệ mật thiết với các Hiệp hội, các tổ chức quản lý tập thể để thực thi đúng pháp luật, có hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan. Việc hỗ trợ, cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực... thông qua đó tăng cường năng lực quản lý, thực thi quyền tác giả liên quan cho các Hiệp hội, các tổ chức quản lý tập thể là cần thiết, Bộ VHTTDL thể hiện rõ quan điểm và trách nhiệm đối với vấn đề trên.

Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Bản quyền tác giả chấp hành chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ khẩn trương chủ trì cùng Hội Nhà văn Việt nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án chung về tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo từng lĩnh vực chuyên ngành, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Về lộ trình xây dựng Đề án, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã giao cục Bản quyền tác giả chủ trì báo cáo lãnh đạo Bộ mời đại diện các Bộ, Ngành, tổ chức liên quan tham gia và đề xuất thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án trước ngày 30/8/21011; Họp Ban Soạn thảo lần 1 xem xét đề cương, kế hoạch Đề án vào đầu tháng 9/2011; tháng 10, 11 xây dựng Đề án, cuối tháng 11/2011 tổ chức Hội thảo lấy ý kiến; đầu tháng 12/2011 lấy ý kiến các Bộ, ngành, Tổ chức liên quan; tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2011.


(Nguồn: Cnet)

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0