Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp (Cập nhật: 07/09/2015)

Sáng ngày 07/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tham vấn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh tại hội trường Sở.

            Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hướng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL; Lương Văn Cầu - TUV, Giám đốc Sở VHTTDL cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND 03 huyện: Kinh Môn, Thanh Miện, Ninh Giang; đại diện lãnh đạo các phòng Văn hóa - Thông tin 12 huyện, thị xã, thành phố tới dự.

            Dự thảo kế hoạch gồm có 3 phần: phần thứ nhất về thực trạng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh; phần thứ hai về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện đề án đến năm 2020; phần thứ ba về tổ chức thực hiện.


Ý kiến đóng góp của đại biểu.

            Tại Hội nghị, các đại biểu tham đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trong thực tiễn, giúp cho bản dự thảo kế hoạch khi trình UBND tỉnh hoàn chỉnh, chặt chẽ về nội dung và có sức thuyết phục cao. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề: thiếu cán bộ làm công tác gia đình và kinh phí nên ảnh hưởng đến công việc và nhiệm vụ được giao.

            Đây là hoạt động nhằm triển khai Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014; đồng thời cũng nhằm hoàn thiện kế hoạch thực hiện đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực, trình lãnh đạo UBND tỉnh, làm cơ sở để triển khai các hoạt động đào tạo cho cán bộ làm công tác gia đình của tỉnh trong thời gian tới.

 

T.H

 

 

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0