Sở VHTTDL khảo sát thực trạng việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh (Cập nhật: 10/09/2015)

Đoàn khảo sát của Sở kiểm tra về thực trạng việc cưới, việc tang, lễ hội và kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở diễn ra từ ngày 10/9, dự kiến kết thúc trước 25/9.

            Đoàn khảo sát kiểm tra tại 61 xã bao gồm: 13 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014; 05 xã được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt đăng ký hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2014 - 2015 và 43 xã đăng ký mới thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố.

            Đối tượng khảo sát của đoàn ở các địa phương là đại diện các thành phần cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước, công nhân, người lao động, nông dân.


Thực hiện phỏng vấn người dân ở cơ sở

            Nội dung khảo sát tập trung các vấn đề: về việc cưới, việc tang và lễ hội; các nghi lễ trong lễ cưới, lễ tang và lễ hội hiện nay, ý nghĩa của các nghi lễ đó; quan điểm, nhận thức và những đề xuất, kiến nghị của người dân về việc thực hiện nếp sống văn minh,trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Về kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: gồm nội dung, hình thức các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa, sân vận động cấp xã, nhà văn hóa, sân thể thao thôn; hoạt động của Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã, nội dung sinh hoạt của các đội văn nghệ, câu lạc bộ, hoạt động thư viện, tủ sách, tập luyện thể thao; những đề xuất, kiến nghị của người dân để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

            Đoàn tiến hành làm việc tại các xã theo lịch cụ thể, các điều tra viên sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp khảo sát tại các xã được phân công; sau khi điều tra viên phổ biến mục đích, yêu cầu của việc khảo sát, giải thích các nội dung trong phiếu hỏi, điền những thông tin cá nhân trong phiếu, điều tra viên trực tiếp phỏng vấn từng câu hỏi với đối tượng và điền vào phiếu hỏi; cuối cùng điều tra viên và đối tượng phỏng vấn ký xác nhận sau khi hoàn thành bảng hỏi.

            Việc khảo sát nhằm đánh giá thực trạng việc cưới, việc tang, lễ hội và kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại các xã xây dựng nông thôn mới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện nếp sống  văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và triển khai xây dựng mô hình điểm xã đạt chuẩn văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và nhân rộng trong giai đoạn tới.

 

T.H

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0