Chi đoàn Thư viện tỉnh tổ chức Đại hội đoàn (Cập nhật: 05/07/2019)

Sáng ngày 05/07, Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Chi đoàn Thư viện tỉnh có 21 đoàn viên tham gia sinh hoạt (18 đồng chí  đoàn viên Thư viện tỉnh và 03 đồng chí đoàn viên Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng), trong đó có 11 đồng chí là Đảng viên (chiếm 52,3%). Độ tuổi trung bình là 27,5 tuổi. Trình độ trên Đại học có 02 đồng chí (chiếm 9,52%), đại học có 16 đồng chí (chiếm 76,19%), cao đẳng có 03 đồng chí (chiếm 14,3%). Số lượng đoàn viên hầu hết có tuổi đời trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động trong công tác đoàn và chủ động trong công việc của cơ quan, đơn vị. Luôn nâng cao ý thức tự rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác, đáp ứng nhu cầu của công việc được giao.

Ra mắt Ban chấp hành đoàn khóa mới

Chi đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động do đoàn cấp trên và chi đoàn phát động. Hàng năm chi đoàn đều tổ chức, động viên khích lệ đoàn viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật với nhiều hình thức: phổ biến tài liệu, tổ chức tọa đàm, tham gia các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết, kiến thức pháp luật... do các cấp tổ chức. 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan. Năm 2018 chi đoàn thư viện và 02 đồng chí đoàn viên chi đoàn đã được nhận Giấy khen của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.

Ban chấp hành đoàn đã xác định phương hướng trong nhiệm kỳ mới: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; thi đua, đoàn kết, phát huy tinh thần xung phong tình nguyện của thanh niên trong mọi lĩnh vực; tiếp tục thực hiện chương trình hành động 5 xung kích, 4 đồng hành đối với thanh niên lập thân lập nghiệp; phát huy thành tích đã đạt được trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành việc tiết kiệm, chống lãng phí và tính quan liêu của mỗi đoàn viên trong chi đoàn... Với một số chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, quán triệt nghị quyết của đảng, đoàn và chính sách pháp luật của nhà nước. 100% đoàn viên không vi phạm kỷ luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, phấn đấu 90% đoàn viên đạt tiên tiến xuất sắc. 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao phó. Giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đạt danh hiệu chi đoàn trong sạch, vững mạnh. Tổ chức 02 cuộc giao lưu văn nghệ thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và của ngành VHTTDL...

T.H

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0