NHÂN VẬT KHOA BẢNG HẢI DƯƠNG (1075-1919) Chuyên khảo được Hội đồng chỉ đạo biên soạn Địa chí Hải Dương xuất bản thành sách với tiêu đề "Tiến sĩ nho học Hải Dương (1075-1919)"- Năm 1999. Công trình đã được Hội đồng giải thưởng Côn Sơn tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ Côn Sơn lần thứ nhất. Đồng tác giả Giải B về Công trình "Nghiên cứu tiến sỹ Nho học Hải Dương"(Các đồng tác giả: Tăng Bá Hoành, Nguyễn Huy Thiêm, Nguyễn Thị Quế, Hà Trí- Chủ biên: Tăng Bá Hoành)- Quyết định số 118/2002/QĐ-B.
File đính kèm: TSNHOHOCHD.pdf

Chưa có ý kiến thảo luận nào

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0