NHÂN VẬT KHOA BẢNG HẢI DƯƠNG (1075-1919) Chuyên khảo được Hội đồng chỉ đạo biên soạn Địa chí Hải Dương xuất bản thành sách với tiêu đề "Tiến sĩ nho học Hải Dương (1075-1919)"- Năm 1999. Công trình đã được Hội đồng giải thưởng Côn Sơn tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ Côn Sơn lần thứ nhất. Đồng tác giả Giải B về Công trình "Nghiên cứu tiến sỹ Nho học Hải Dương"(Các đồng tác giả: Tăng Bá Hoành, Nguyễn Huy Thiêm, Nguyễn Thị Quế, Hà Trí- Chủ biên: Tăng Bá Hoành)- Quyết định số 118/2002/QĐ-B.
File đính kèm: TSNHOHOCHD.pdf

Chưa có ý kiến thảo luận nào

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0