Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương (Cập nhật: 11/10/2019)

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 3275/KH-BTC ngày 19/9/2019 và Thể lệ cuộc thi số 3364/TL-BTC ngày 27/9/2019. vhttdlhd.vn trân trọng gửi tới quý độc giả toàn văn Kế hoạch và Thể lệ này.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                BTC CUỘC THI SÁNG TÁC CÔNG TRÌNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       BIỂU TƯỢNG TỈNH HẢI DƯƠNG
                                   Số: 3275/KH-BTC                                                      Hải Dương, ngày 19 tháng  9  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương

Thực hiện Thông báo số 1404-TB/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy Hải Dương thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề cương sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương tại khu vc nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Quốc lộ 38B; Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương.

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua việc xây dựng công trình biểu tượng của tỉnh góp phần quảng bá sâu rộng hơn về hình ảnh một Hải Dương giàu truyền thống văn hóa, đang phát triển mạnh mẽ, góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, động viên sức mạnh tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

- Công trình biểu tượng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong đổi mới và hội nhập, nhưng vẫn thể hiện được nét đặc trưng riêng và tạo dấu ấn cảnh quan đẹp cho khu vực đảo vòng xuyến tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38B.

- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tác công trình biểu tượng của tỉnh.

2. Yêu cầu

2.1. Yêu cầu về tác phẩm

- Công trình biểu tượng dự thi thể hiện được hình ảnh mang đậm đặc trưng của tỉnh Hải Dương.

- Các tác phẩm dự thi phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính thẩm mỹ, khoa học, sự độc đáo trong sáng tạo nghệ thuật, ấn tượng, cảm xúc, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không được sao chép từ bất cứ mẫu nào đã có. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm của mình.

- Các mẫu thiết kế ban đầu là bản vẽ (mặt bằng, mặt chính, các mặt bên, mặt cắt và phối cảnh). Kích thước bản vẽ hoặc ảnh chụp bản vẽ khổ A3.

2.2. Yêu cầu về tổ chức cuộc thi

Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên cơ sở lựa chọn được tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và hình thức thể hiện, do tập thể và cá nhân các họa sỹ, kiến trúc sư, các nhà thiết kế chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham gia sáng tác.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi

Công trình biểu tượng, quảng bá hình ảnh của tỉnh Hải Dương phải khái quát được những nét đặc trưng nhất về truyền thống lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội… của đất và người Hải Dương. Trong đó, các tác giả có thể lựa chọn một hoặc nhiều nội dung làm ý tưởng chủ đạo của biểu tượng: Hải Dương - Vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến, khoa bảng; Hải Dương - Tỉnh giàu tiểm năng phát triển kinh tế, đang chuyển mình trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

2. Địa điểm xây dựng công trình

Vị trí tổ chức sáng tác mẫu công trình biểu tượng của tỉnh (dự kiến 2 vị trí) như sau:

a. Vị trí thứ nhất: Khu vực phía Tây, Trạm bảo trì của Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam, thuộc khu vực nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38B.

b. Vị trí thứ hai: Trong khu vực đảo vòng xuyến tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38 (dự kiến sẽ có đường dẫn đi từ thành phố Hải Dương vào đường cao tốc chạy cắt qua tâm của đảo vòng xuyến).

Tùy thuộc vào ý tưởng của mình, các tác giả có thể lựa chọn sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương tại 1 trong 2 vị trí trên, hoặc có thể sáng tác 2 mẫu cho cả 2 vị trí nêu trên. Với yêu cầu khi tham gia giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều có thể quan sát được công trình biểu tượng tỉnh.

3. Đối tượng tham dự

- Tổ chức phát động thi rộng rãi sáng tác mẫu biểu tượng, đồng thời lựa chọn từ 3 đến 5 tập thể, cá nhân có kinh nghiệm, khả năng, có tâm huyết để mời tham gia dự thi sáng tác mẫu.

- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia tối đa 03 tác phẩm.

4. Sản phẩm dự thi    

a. Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm mới, chưa công bố trên mọi hình thức ở trung ương cũng như địa phương, không có tranh chấp bản quyền.

b. Tác phẩm dự thi phải có tính khả thi cao trong thi công xây dựng công trình.

c. Tác phẩm dự thi có thể vẽ bằng tay, thiết kế bằng máy vi tính hoặc ảnh chụp bản vẽ, in trên giấy khổ A3, gồm: bản vẽ mặt bằng, bản vẽ mặt đứng, bản vẽ mặt bên, bản vẽ mặt cắt ngang, bản vẽ mặt cắt dọc, bản vẽ phối cảnh tổng thể và bản thuyết minh về ý tưởng công trình.

5. Sử dụng tác phẩm

Cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tất cả các tác phẩm dự thi, ban tổ chức không trả lại tác giả.

6. Thời gian và địa điểm

* Thời gian:

- Phát động cuộc thi vào cuối tháng 09/2019, địa điểm tại: Khu sinh thái Âu Cơ, đường Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương (Ban Tổ chức sẽ giấy mời cụ thể sau).

- Thời gian nhận tác phẩm: từ 15/11 đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Từ ngày 01/12/2019 đến 30/12/2019: tổ chức chấm tác phẩm dự thi, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, quần chúng nhân dân và xét giải.

- Công bố kết quả cuộc thi vào đầu năm 2020 (Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh các mốc thời gian nói trên cho phù hợp với yêu cầu thực tế trong quá trình diễn ra cuộc thi và sẽ có thông báo cụ thể).

* Địa điểm nhận tác phẩm:

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, số 73 đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.385.7562.

* Địa điểm tổng kết và trao giải:

Tại thành phố Hải Dương (Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau).

7. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu và giá trị giải thưởng gồm:

- 01 tác phẩm được chọn xây dựng (lựa chọn từ 05 tác phẩm vào vòng chung khảo):                                                   300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).                                          

- 05 tác phẩm vào vòng chung khảo: 100.000.000đ/tác phẩm (Một trăm triệu đồng/tác phẩm).

- 15 tác phẩm vào vòng sơ khảo: 10.000.000đ/tác phẩm (Mười triệu đồng/tác phẩm).

8. Hội đồng nghệ thuật

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Đối với công trình cấp tỉnh, hội đồng nghệ thuật (dự kiến) bao gồm 11 thành viên (theo quy định số lượng thành viên hội đồng phải có 2/3 số thành viên là các nhà điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư). Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cơ quan quyết định đầu tư) thành lập Hội đồng nghệ thuật.

9. Thể thức chấm giải

a)   Tất cả các tác phẩm dự thi đều được mã hóa theo quy định riêng của Ban Tổ chức. Trên các tác phẩm dự thi đều không rõ tác giả và địa chỉ tác giả để việc chấm được khách quan, công bằng.

b)  Phương thức chấm chọn tác phẩm:

- Hội đồng nghệ thuật thực hiện việc phân tích, nhận xét cụ thể từng tác phẩm dự thi, sau đó các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín cho từng tác phẩm dự thi, đảm bảo công tâm, khách quan, khoa học.

- Việc chấm chọn tác phẩm dự thi được thực hiện qua nhiều vòng bỏ phiếu. Những tác phẩm dự thi đạt nhiều phiếu nhất của các thành viên Hội đồng nghệ thuật được lọt vào vòng sau, theo cơ cấu các vòng sơ khảo và chung khảo.

c)   Các bước chấm chọn tác phẩm:

Ban Tổ chức tiến hành chấm chọn tác phẩm qua 02 vòng: sơ khảo và chung khảo, cụ thể như sau:

- Vòng sơ khảo: Hội đồng nghệ thuật lựa chọn 15 tác phẩm tốt nhất trong số các tác phẩm tham dự để vào vòng chung khảo.

- Vòng chung khảo: Hội đồng nghệ thuật lựa chọn 05 tác phẩm có chất lượng cao nhất theo tiêu chí của Ban Tổ chức.

Các tác giả của 05 tác phẩm vào vòng chung khảo có trách nhiệm làm mô  hình mẫu phác thảo biểu tượng có chiều cao từ 70cm trở lên. Sau đó, Hội đồng nghệ thuật sẽ nhận xét, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn, xếp thứ tự các tác phẩm vào vòng chung khảo và đề xuất tác phẩm trao giải theo cơ cấu giải thưởng tại Điểm 7, Mục II của Kế hoạch này.

Tác giả có tác phẩm được chọn đầu tư xây dựng có trách nhiệm làm mô  hình mẫu phác thảo công trình biểu tượng có chiều cao từ 130cm trở lên; Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, tham gia của Hội đồng nghệ thuật và Ban Tổ chức cuộc thi để hoàn chỉnh mẫu phác thảo, trước khi Ban tổ chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cuộc thi được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp bổ sung cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.

A. Các bước tiến hành

*  Giai đoạn I:

a. Bước 1: từ ngày 01/10/2019 đến 30/11/2019

- Triển khai tuyên truyền rộng rãi về mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch,  thể lệ…của Cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương tại hội nghị giao ban giữa các cấp, các ngành trong tỉnh và trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh Hải Dương, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh…), các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở (hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh cơ sở…).

- Tổ chức hội nghị phát động sáng tác.

- Nhận tác phẩm dự thi.

b. Bước 2: từ ngày 01/12/2019 đến 30/12/2019

- Thành lập Hội đồng nghệ thuật và tiến hàng chấm chọn vòng sơ khảo, xét chọn 15 tác phẩm có chất lượng tốt nhất.

- Báo cáo sơ bộ kết quả bước đầu của cuộc thi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (sau khi chấm, lựa chọn được 15 tác phẩm vào vòng sơ khảo); xin ý kiến chỉ đạo, nhận xét, đánh giá các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo và chủ trương về quy trình dự kiến giới thiệu các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.

- Tổ chức chấm vòng chung khảo.

- Tổ chức hội nghị tổng kết, công bố các tác phẩm đạt giải.

- Giới thiệu và phổ biến rộng rãi mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trên hệ thống thông tin đại chúng.

* Giai đoạn II: từ Quý I năm 2020 đến hết tháng 10 năm 2020.

Tham mưu xây dựng dự án công trình biểu tượng của tỉnh (có dự án riêng).

B. Phân công nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

1.  Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Tổ chức theo kế hoạch.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban Tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức, nhằm phục vụ cho cuộc thi đạt kết quả tốt.

2.  Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Thường trực

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức cuộc phát động sáng tác và nguồn kinh phí phục vụ cho cuộc thi.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức khi được Trưởng Ban Tổ chức ủy quyền.

- Điều hành và chỉ đạo cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban Tổ chức giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất của Ban Tổ chức.

- Chủ động thành lập, điều hành các tiểu ban chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực).

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Tổ chức đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban Tổ chức phân công.

3. Bà Bùi Thúy Hạnh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác định hướng tư tưởng, biên soạn tài liệu giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hiến về đất và người Hải Dương.

- Tuyên truyền, triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi tại cuộc giao ban báo chí giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

4. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và   Du lịch - Ủy viên

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát động cuộc thi, thể lệ, tiêu chí chọn, xét giải của Ban Tổ chức; tổ chức phát động cuộc thi; tổ chức cho Hội đồng nghệ thuật chấm chọn, đề xuất tác phẩm xét giải với Ban Tổ chức; tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi.

- Chỉ đạo, điều hành việc biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu giới thiệu tóm tắt về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và truyền thống văn hóa của đất và người Hải Dương.

- Tham mưu mời đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn Trung ương và các sở, ban, ngành ở tỉnh, các nhà chuyên môn có liên quan tham gia Hội đồng nghệ thuật.

- Tham mưu cho Trưởng, Phó ban tổ chức trình Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cuộc thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

5. Ông Trịnh Nam Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc thi: kế hoạch, thể lệ, thời gian phát động sáng tác, nhận tác phẩm, tổng kết, trao giải. Đồng thời vận động, đôn đốc, khuyến khích các cơ quan, đơn vị có liên quan của ngành, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng ở tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi.

- Tham mưu, giới thiệu một số công ty có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn thiết kế… tham gia thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu Ban Tổ chức lựa chọn thành viên Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi.

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh lựa chọn phương án thi công xây dựng công trình (giai đoạn II) phù hợp với mẫu thiết kế được chọn, đảm bảo yêu cầu theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

6. Ông Phạm Văn Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Ủy viên

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trong ngành giao thông vận tải tỉnh về kế hoạch, thể lệ, thời gian phát động sáng tác, nhận tác phẩm, tổng kết, trao giải cuộc thi.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với VIDIFI để có sự nhất trí, đồng thuận của VIDIFI đối với 01 trong 02 phương án được lựa chọn

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh lựa chọn phương án thi công xây dựng công trình (giai đoạn II) phù hợp với mẫu thiết kế được chọn, đảm bảo an toàn giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

7. Bà  Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc thi trong Sở Tài chính.

- Phối hợp, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chuẩn bị nguồn kinh phí và thanh quyết toán cuộc thi theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

8. Ông Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác định hướng nội dung, chủ đề, biên soạn tài liệu giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hiến về đất và người Hải Dương.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc thi theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc thi: thông báo kế hoạch, chủ đề, thể lệ, thời gian, địa điểm phát động sáng tác, nhận tác phẩm, tổng kết, trao giải.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

9. Ông Nguyễn Quý Trọng, Phó Tổng biên tập Báo Hải Dương - Ủy viên

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về kế hoạch, chủ đề, thể lệ, thời gian, địa điểm phát động sáng tác, nhận tác phẩm, tổng kết, trao giải trên Báo Hải Dương trong thời gian diễn ra cuộc thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

10. Bà Quách Thị Thủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh - Ủy viên

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về kế hoạch, chủ đề, thể lệ, thời gian, địa điểm phát động sáng tác, nhận tác phẩm, tổng kết, trao giải trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong thời gian diễn ra cuộc thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

11. Bà Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Ủy viên

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác định hướng nội dung, biên soạn tài liệu giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hiến về đất và người Hải Dương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo thể lệ, tiêu chí chọn, xét giải của Ban Tổ chức.

- Giúp Trưởng Ban Tổ chức vận động, đôn đốc, khuyến khích các cơ quan, đơn vị có liên quan, các họa sỹ, kiến trúc sư là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

12. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên, kiêm Thư ký của Ban Tổ chức

- Chủ động tham mưu cho Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch phát động, thể lệ, tiêu chí chọn, xét giải của Ban Tổ chức; tổ chức phát động sáng tác tại Hải Dương; tổ chức cho Hội đồng nghệ thuật tiến hành chấm chọn, đánh giá xếp thứ tự các tác phẩm dự thi và đề xuất tác phẩm xét giải với Ban Tổ chức; tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi.

- Tham mưu Ban Tổ chức việc biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu giới thiệu tóm tắt về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và truyền thống văn hóa của đất và người Hải Dương.

- Tham mưu Ban Tổ chức mời đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn Trung ương và các sở, ban, ngành ở tỉnh, các nhà chuyên môn có liên quan tham gia Hội đồng nghệ thuật.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công tác tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban Tổ chức phân công.

­Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức cuộc thi yêu cầu thành viên Ban Tổ chức tích cực triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng Ban tổ chức những vấn đề cần giải quyết để cuộc thi đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ô. Cầu);

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (ô. Hơn, ô. Khuyến);

- Ban Tuyên giáo TU;

- Các sở, ban, ngành: VHTTDL, Tài chính,

Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Thành viên BTC cuộc thi;

- Lưu VT, KGVX (50).

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

(Đã ký)

 

     PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

       Lương Văn CầuỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                BTC CUỘC THI SÁNG TÁC CÔNG TRÌNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       BIỂU TƯỢNG TỈNH HẢI DƯƠNG
                                   Số: 3364/TL-BTC                                               Hải Dương, ngày 27 tháng  9  năm 2019

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch số 3275/KH-BTC ngày 19/9/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

I. ĐỀ TÀI CUỘC THI

Sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương.

II. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Vị trí tổ chức sáng tác mẫu công trình biểu tượng của tỉnh (dự kiến 2 vị trí, có sơ đồ, hình ảnh mặt bằng kèm theo) như sau:

a. Vị trí thứ nhất: Khu vực phía Tây, Trạm bảo trì của Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam, thuộc khu vực nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38B.

b. Vị trí thứ hai: Trong khu vực đảo vòng xuyến tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 38 (dự kiến sẽ có cầu vượt đi qua đảo vòng xuyến).

Tùy thuộc vào ý tưởng của mình, các tác giả có thể lựa chọn sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương tại 1 trong 2 vị trí trên, hoặc có thể sáng tác 2 mẫu cho cả 2 vị trí nêu trên. Với yêu cầu khi tham gia giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đều có thể quan sát được công trình biểu tượng tỉnh.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Tổ chức phát động thi rộng rãi sáng tác mẫu biểu tưng, đồng thời lựa chọn từ 3 đến 5 tập thể, cá nhân có kinh nghiệm, khả năng, có tâm huyết để mời tham gia dự thi sáng tác mẫu.

- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả (sau đây gọi chung là tác giả) được tham gia tối đa 03 tác phẩm.

IV. THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM, XÉT GIẢI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Thời gian

- Phát động cuộc thi vào đầu tháng 10/2019, địa điểm tại: Khu sinh thái Âu Cơ, đường Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương) (Ban Tổ chức sẽ có giấy mời cụ thể sau).

- Thời gian nhận tác phẩm: từ 15/11 đến hết ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Từ ngày 01/12/2019 đến 30/12/2019: tổ chức chấm tác phẩm dự thi, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, quần chúng nhân dân và xét giải.

- Công bố kết quả cuộc thi vào đầu năm 2020.

(Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh các mốc thời gian nói trên cho phù hợp với yêu cầu thực tế trong quá trình diễn ra cuộc thi và sẽ có thông báo cụ thể)

2. Địa điểm tổng kết và trao giải

Tại thành phố Hải Dương (Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM

1. Nội dung thể hiện

Công trình biểu tượng, quảng bá hình ảnh của tỉnh Hải Dương phải khái quát được những nét đặc trưng nhất về truyền thống lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội… của đất và người Hải Dương. Trong đó, các tác giả có thể lựa chọn một hoặc nhiều nội dung làm ý tưởng chủ đạo của biểu tượng:

a.  Hải Dương - vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến, khoa bảng

- Xứ Đông xưa – Hải Dương nay luôn nức tiếng cả nước về truyền thống hiếu học, tiêu biểu như làng Mộ Trạch (Bình Giang), nơi được mệnh danh là “Lò Tiến sỹ xứ Đông”; Hải Dương cũng là nơi sinh thành, tỏa sáng của nhiều anh hùng, hào kiệt trong nhiều lĩnh vực: tư tưởng, chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao như: Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Huyền Quang, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Yết Kiêu, v.v…

- Hải Dương có 04 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt: Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh); Đền Cao – Kính Chủ - Chùa Nhẫm Dương (Kinh Môn); Văn miếu Mao Điền, Đền Xưa – Chùa Giám – Đền Bia (Cẩm Giàng) và một số di tích tiêu biểu nổi bật khác như: Đền Tranh (Ninh Giang), Đền Chu Văn An (Chí Linh)… Xứ Đông – Hải Dương cũng nổi tiếng với nhiều đặc sản, sản phẩm, làng nghề, di sản văn hóa phi vật thể như: Vải thiều, bánh đậu xanh, bánh gai, gốm Chu Đậu, chạm khắc gỗ Đông Giao…ca trù, rối nước…

b.  Hải Dương - tỉnh giàu tiểm năng phát triển kinh tế, đang chuyển mình trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Với vị trí địa lý thuận lợi nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giữa tam giác phát triển kinh tế năng động Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã, đang nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tái cơ cấu và xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất... là 1 trong 16 tỉnh thành tự cân đối được ngân sách và có đóng góp với trung ương.

2. Hình thức thể hiện

2.1. Tác phẩm dự thi

a. Tác phẩm dự thi phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như:

 

- Tính thẩm mỹ, khoa học, sự độc đáo trong sáng tạo, ấn tượng với công chúng, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ;

- Có tính ứng dụng và khả thi cao trong kiến trúc, thi công xây dựng;

- Phù hợp với cảnh quan, môi trường xung quanh và hài hòa với quy hoạch tổng thể khi triển khai dự án xây dựng công trình biểu tượng tỉnh tại Khu vực nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 38B;

- Công trình phải nhìn được từ xa, đẹp ở tất cả các hướng, không mang hình ảnh có tính suy diễn, phản cảm…

b. Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm mới, chưa công bố trên mọi hình thức ở trung ương cũng như địa phương, không có tranh chấp bản quyền.

c. Tác phẩm dự thi bước 1: có thể vẽ bằng tay, thiết kế bằng máy vi tính hoặc ảnh chụp bản vẽ, in trên giấy khổ A3, gồm: bản vẽ mặt bằng, bản vẽ mặt đứng, bản vẽ mặt bên, bản vẽ mặt cắt ngang, bản vẽ mặt cắt dọc, bản vẽ phối cảnh tổng thể công trình và bản thuyết minh về ý tưởng tác phẩm (không quá 1.000 từ).

d. Tác phẩm dự thi phải thể hiện được các tiêu chí cơ bản của công trình:

+ Phần mỹ thuật gồm:

- Biểu tượng của tỉnh có kích thước chiều cao dự kiến H = từ 25m đến <50m.

- Biểu tượng có thể có 4 hướng chính: Trục Bắc – Nam và trục Đông – Tây.

+ Phần xây dựng cơ bản:

- Tổng diện tích quy hoạch để xây dựng công trình bao gồm các hạng mục chính như: hệ thống móng, đường dạo, cây xanh, tiểu cảnh... hạ tầng kỹ thuật đầu tư đồng bộ, thống nhất (tác giả căn cứ vào vị trí sáng tác để thiết kế và sẽ được tính toán chính xác khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình).

e. Một số quy định về tác phẩm dự thi:

- Mặt trước, phía trên bản vẽ của tác phẩm dự thi ghi dòng chữ:

“MẪU CÔNG TRÌNH BIỂU TƯỢNG TỈNH HẢI DƯƠNG”

Mặt trước bản vẽ mẫu dự thi không được ghi thông tin cá nhân, không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nhận biết nào khác.

- Mặt sau góc phải, phía dưới tờ giấy bản vẽ ghi một mã số riêng do tác giả tự chọn, gồm 1 chữ cái và 5 chữ số (ví dụ: A-34512 hoặc B-97845...). Mỗi tác phẩm có một mã số riêng và phải đảm bảo trùng khớp từ bản thiết kế, bản thuyết minh và bản đăng ký dự thi.

2.2. Bản thuyết minh ý nghĩa công trình biểu tượng (ý tưởng)

- Mỗi tác phẩm dự thi phải có phần thuyết minh riêng, nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm với không quá 1000 từ, được đánh máy rõ ràng in trên giấy khổ A4.

- Trên bản thuyết minh không ghi họ tên của tác giả. Bên góc trái phía trên có hình mẫu công trình biểu tượng dự thi thu nhỏ có màu giống như mẫu lớn (chiều cao tối đa là 7cm). Ở giữa trang giấy ghi nội dung thuyết minh của tác phẩm, bên góc phải phía dưới là mã số dự thi của tác phẩm.

VI. HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ dự thi gồm 01 (một) phong bì lớn:

- Bên ngoài ghi rõ: “Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương” .

- Bên trong chứa các nội dung cần thiết sau:

1. Tác phẩm dự thi.

2. Bản thuyết minh ý nghĩa biểu tượng.

3. Phiếu dự thi, giấy cam kết và bản quyền tác giả (theo mẫu của ban tổ chức): để trong phong bì được chính tác giả niêm phong dán kín, bên ngoài chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi và chỉ được mở ra sau khi có kết quả của ban giám khảo.

4. Đĩa DVD hoặc USB lưu mẫu dự thi chứa các file như sau: file thiết kế biểu tượng trên phần mềm AutoCAD, Coreldraw hoặc ảnh JPEG có độ phân giải tốt nhất; file chứa bản thuyết minh ý tưởng trên Office Word.

5. 02 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả để ban tổ chức liên hệ khi cần thiết).

VII. ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

- Tác phẩm dự thi được đóng kín vào 01 phong bì lớn và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ:

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương. Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. Số 73 đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3857562.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia không đúng thời gian quy định (căn cứ theo dấu bưu điện) và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

Các tổ chức, cá nhân dự thi có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Thể lệ này và phải đảm bảo:

- Tác phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đạt giải, tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Không được sử dụng mẫu thiết kế đã được chọn làm công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương trong cuộc thi này vào bất kỳ mục đích nào khác.

- Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tác giả của mẫu thiết kế được chọn làm công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm cung cấp mọi thông tin về mẫu thiết kế và tham mưu cho Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc lựa chọn chất liệu, phương án kiến trúc, cảnh quan cho phù hợp khi triển khai xây dựng dự án công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương tại khu vực nút giao đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Quốc lộ 38B.

- Tác giả có tác phẩm mẫu công trình biểu tượng được lựa chọn để thi công, được ưu tiên tham gia thể hiện công trình (nếu có nguyện vọng).

- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đoạt giải chi trả.

IX. THỂ THỨC CHẤM, XÉT GIẢI

9.1. Tiêu chí xét chọn tác phẩm

1)  Tác phẩm dự thi phải có tính khả thi cao trong thi công xây dựng. Đảm bảo có thể ứng dụng, thể hiện trên nhiều chất liệu; thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

2)  Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng các yêu cầu tại Mục V của Thể lệ này.

9.1. Thể thức chấm chọn tác phẩm

1)  Tất cả các tác phẩm dự thi đều được mã hóa theo quy định riêng của Ban Tổ chức. Trên các tác phẩm dự thi đều không rõ tác giả và địa chỉ tác giả để việc chấm được khách quan, công bằng.

2)  Phương thức chấm chọn tác phẩm:

- Hội đồng nghệ thuật thực hiện việc phân tích, nhận xét cụ thể từng tác phẩm dự thi, sau đó các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín cho từng tác phẩm dự thi, đảm bảo công tâm, khách quan, khoa học.

- Việc chấm chọn tác phẩm dự thi được thực hiện qua nhiều vòng bỏ phiếu. Những tác phẩm dự thi đạt nhiều phiếu nhất của các thành viên Hội đồng nghệ thuật được lọt vào vòng sau, theo cơ cấu các vòng sơ khảo và chung khảo.

3)  Các bước chấm chọn tác phẩm:

Ban Tổ chức tiến hành chấm chọn tác phẩm qua 02 vòng: sơ khảo và chung khảo, cụ thể như sau:

- Vòng sơ khảo: Hội đồng nghệ thuật lựa chọn 15 tác phẩm tốt nhất trong số các tác phẩm tham dự để vào vòng chung khảo.

- Vòng chung khảo: Hội đồng nghệ thuật lựa chọn 05 tác phẩm có chất lượng cao nhất theo tiêu chí của Ban Tổ chức.

Các tác giả của 05 tác phẩm vào vòng chung khảo có trách nhiệm làm mô  hình mẫu phác thảo biểu tượng có chiều cao từ 70cm trở lên. Sau đó, Hội đồng nghệ thuật sẽ nhận xét, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn, xếp thứ tự các tác phẩm vào vòng chung khảo và đề xuất tác phẩm trao giải theo cơ cấu giải thưởng tại Mục X của Thể lệ này.

Tác giả có tác phẩm được chọn đầu tư xây dựng có trách nhiệm làm mô  hình mẫu phác thảo công trình biểu tượng có chiều cao từ 130cm trở lên; Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, tham gia của Hội đồng nghệ thuật và Ban Tổ chức cuộc thi để hoàn chỉnh mẫu phác thảo, trước khi Ban tổ chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

X. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm đoạt giải theo cơ cấu và giá trị giải thưởng gồm:

- 01 tác phẩm được chọn xây dựng (lựa chọn từ 05 tác phẩm vào vòng chung khảo):                                            300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).                                           

- 05 tác phẩm vào vòng chung khảo: 100.000.000đ/tác phẩm (Một trăm triệu đồng/tác phẩm).

- 15 tác phẩm vào vòng sơ khảo: 10.000.000đ/tác phẩm (Mười triệu đồng/tác phẩm).

XI. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

- Cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng về tỉnh Hải Dương nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bản quyền các tác phẩm đạt giải thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Tất cả các tác phẩm dự thi Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

- Tác giả có tác phẩm được lựa chọn xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng nghệ thuật, giám sát, chỉ đạo nghệ thuật, được ghi danh tại công trình biểu tượng (theo Khoản 4 - Điều 22 - Nghị định 113/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật).

XII. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Đối với công trình cấp tỉnh, hội đồng nghệ thuật (dự kiến) bao gồm 11 thành viên (theo quy định số lượng thành viên hội đồng phải có 2/3 số thành viên là các nhà điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cơ quan quyết định đầu tư) sẽ thành lập Hội đồng nghệ thuật gồm đại diện một số cơ quan chuyên môn, nhà quản lý, điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư có uy tín của Trung ương và ở tỉnh Hải Dương.

Hội đồng nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc: công khai, dân chủ, bình đẳng, thảo luận tập thể các tác phẩm dự thi, sau đó từng thành viên Hội đồng nghệ thuật xét chọn và bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm dự thi theo đúng quy định.

XIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN

-       Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương được toàn quyền sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm được lựa chọn xây dựng.

-       Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng, Bằng khen của tác giả đạt giải cuộc thi.

-       Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc trưng của tỉnh và phù hợp với chất liệu xây dựng, cảnh quan môi trường… khi tỉnh triển khai xây dựng công trình biểu tượng (giai đoạn II).

-       Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ được cập nhật, thông báo trên: Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, các trang tin điện tử, website của các đơn vị: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Hải Dương và các kênh thông tin khác.

- Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Lưu ý: Các vấn đề cần giải đáp đề nghị liên hệ với bộ phận thường trực của Ban Tổ chức, điện thoại: 0220.385.7562 hoặc 0974.884.561 đồng chí Bùi Thị Ánh Ngọc - Phó Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và 0936.657477 đồng chí Trần Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước để Cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                          

­- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ô. Cầu);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (ô. Hơn, ô. Khuyến)

- Các sở, ngành: VHTTDL; Tài chính;TT&TT; Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương;

- Hội VHNT tỉnh;

- UBND các huyện, TX, TP;

- Thành viên BTC, BGK;

- Lưu VT, KGVX, Hiển (50).

TRƯỞNG BAN

 

                              (Đã Ký)

  

     PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

      Lương Văn Cầu

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CAM KẾT CỦA TÁC GIẢ

Tham gia cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương

 

I. Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi

- Tên cá nhân/tổ chức tham gia: .......................................................................

- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức): ........................................................

- Chức vụ: .........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ................................................ - Giới tính: ..............

- Số CMND: ............................Ngày cấp.................Nơi cấp:...........................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................

- Điện thoại: .............................. - Email: .........................................................

2. Số lượng tác phẩm dự thi: ............................................................................

3. Mã số dự thi (gồm 1 chữ cái và 5 chữ số do tác giả tự chọn cho mỗi tác phẩm): .....................................................................................................................

4. Thành phần hồ sơ kèm theo:

- Tác phẩm dự thi (có ghi mã số riêng từng tác phẩm do tác giả tự chọn).

- Bản thuyết minh ý nghĩa biểu tượng.

- 01 đĩa DVD hoặc USB chứa file.

- 02 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả)

II. Cá nhân/tổ chức tham gia cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương cam kết

Cam kết toàn bộ thông tin, tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương là hoàn toàn đúng sự thật, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa từng công bố, sử dụng trước đây trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng.

Trong trường hợp có tranh chấp về bản quyền đối với một phần hay toàn bộ tác phẩm dự thi, cá nhân/tổ chức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Tổ chức cuộc thi về tính trung thực của bản đăng ký và cam kết này./.

                                                               ................, ngày........tháng.......năm 20....

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                       

(Minh họa mặt bằng của tác phẩm dự thi)

MẪU CÔNG TRÌNH BIỂU TƯỢNG TỈNH HẢI DƯƠNG


 

 

 

 

 

 

Mẫu công trình hoàn chỉnh, thiết kế màu

 

 

(Minh họa mặt đứng của tác phẩm dự thi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu công trình hoàn chỉnh, thiết kế màu

 

(Minh họa mặt bên của tác phẩm dự thi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu công trình hoàn chỉnh, thiết kế màu

 

 

 

(Minh họa mặt cắt ngang của tác phẩm dự thi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu công trình hoàn chỉnh, thiết kế màu

 

 

 

(Minh họa mặt cắt dọc của tác phẩm dự thi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu công trình hoàn chỉnh, thiết kế màu

 

 


(Minh họa bản phối cảnh tổng thể của tác phẩm dự thi)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu công trình hoàn chỉnh, thiết kế màu

 

 

                                                                   

(Bản thuyết minh ý tưởng công trình)

 

 


 

 

 

 

Mẫu thu nhỏ màu giống như mẫu lớn (kích thước chiều lớn nhất: 7cm) 


PhẦn thuyẾt minh

(nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm)

     

 

(Minh họa mặt sau của tác phẩm dự thi: tất cả các bản thiết kế của mẫu)

 

                                                                      Mã số dự thi:...................................................
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0