BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”: Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Cập nhật: 15/01/2020)

Ngày 15/01, tại Sở VHTTDL, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Văn Cầu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; bà Nguyễn Thị Việt Nga – TUV, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó trưởng Ban thường trực cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ.


Đồng chí Lương Văn Cầu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, một số phong trào đạt được kết quả nổi bật: Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá đã có 524.343/620.779 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 84,4%); Mặt trận tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” phát huy hiệu quả ở cơ sở; Phong trào xây dựng Làng, KDC văn hóa; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, có1.257/1343 làng, KDC văn hóa (đạt tỷ lệ 93,5%), 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị nâng tổng số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh là 8 đơn vị; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá” đã có 1.685/1.832 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký phấn đấu xây dựng, duy trì và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, kết quả có 1.529 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt (đạt tỷ lệ 83,4%); Phong trào TDTT hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh, thể hiện ở việc tổ chức các giải thể thao địa phương đều thu hút sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; Phong trào học tập, lao động sáng tạo đã góp phần giải quyết việc làm, chăm lo cải thiện đời sống người lao động, nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến góp phần xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, xây dựng hàng trăm điển hình tiên tiến, tạo ra các điểm sáng văn hoá, các mô hình, điển hình Gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn không ít khó khăn như: công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào ở các cấp tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều; phong trào xây dựng Làng, KDC văn hóa ở một số địa phương tuy phát triển nhưng chưa đi vào chiều sâu; công tác bình xét các danh hiệu văn hóa ở một số nơi chưa chặt chẽ theo quy trình; hệ thống thiết chế phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn khó khăn, bất cập; kinh phí hoạt động cho BCĐ các cấp còn ít, chưa đáp ứng được các hoạt động của phong trào nên rất khó khăn cho việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ...

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020: tiếp tục đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014; đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả hoạt động đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của BCĐ các cấp, thẩm định, đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào; làm tốt vai trò tham mưu, điều phối công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nếp sống văn hóa và gia đình; nâng cao tỷ lệ và chất lượng gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn tỉnh; tham mưu đề xuất hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa xã hội từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ; tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp và các cuộc hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản về phong trào cho cán bộ làm phong trào từ tỉnh đến cơ sở…

Cũng tại Hội nghị các thành viên BCĐ đã biểu quyết nhất trí trình UBND tỉnh tặng Bằng khen 16 làng, KDC và 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ vững danh hiệu văn hóa 5 năm từ 2015-2019.

BG
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0