Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu (Cập nhật: 27/06/2019)

Sáng ngày 26/06, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Văn Cầu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Thị Kim Nhung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khung cảnh Hội nghị 

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác gia đình. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với nhiều giải pháp đồng bộ như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo gắn với hướng dẫn cách làm ăn, sử dụng đồng vốn hiệu quả, đúng mục đích; định hướng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các hộ gia đình. Bởi vậy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh 10 năm qua đã giảm rõ rệt: năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo là 9,9%; năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,53%, hộ cận nghèo 3,2%.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Song song với  phát triển kinh tế, hầu hết các gia đình đều thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, nuôi dạy con cháu thành đạt, xây dựng tình làng, nghĩa xóm bền đẹp, tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện của địa phương, phấn đấu trở thành những gia đình văn hóa tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống. Năm 2018, toàn tỉnh có 507.131/572.317 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 88,6%).

12 gia đình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi gia đình cần tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm: cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác gia đình. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác truyền thông, giáo dục trên tất cả các kênh về luật pháp, chính sách về gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao để góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Tiếp tục kiện toàn, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

Cũng tại hội nghị, đã có 12 gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  nhận bằng khen của UBND tỉnh và 24 gia đình văn hóa tiêu biểu được nhận giấy khen của Sở VHTTDL.

 

T.H

 

Thăm dò ý kiến
Bạn biết website Tạp chí VHTTDL Hải Dương qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua thông tin bạn bè
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 0